Vervolgsessies

De therapie bestaat uit meerdere sessies. We staan stil bij het psychische probleem en de betekenis hiervan in jouw leven. We inventariseren belangrijke momenten en gebeurtenissen om thema’s en patronen vast te stellen die een relatie hebben met jouw vraag. Deze thema’s worden verder uitgediept. Je kan dan ook gevraagd worden om onderwerpen thuis voor te bereiden. Ook krijg je handvatten om zaken anders te kunnen doen of te bekijken. We staan regelmatig stil bij hoe het met je gaat, welke veranderingen optreden en of de klachten veranderen. Bij de therapieopbouw wordt rekening gehouden met effectiviteit, draagkracht en jouw persoonlijke voorkeuren. 

Als jij ervaart dat jouw doelstellingen zijn bereikt, dan geven we gezamenlijk vorm aan de afbouw. Belangrijk is dat de gerealiseerde veranderingen stabiel zijn, de klachten verminderen en jij je goed voelt. In het begin hebben we wekelijks een sessie. Over de lengte van de therapie is op voorhand weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen, de intensiteit van de problematiek en de mogelijke snelheid.

Aanmelden

Voor mijn therapie heb je geen doorverwijzing van een arts of andere hulpverlener nodig. Wel werk ik prettig samen met diverse artsen, specialisten en hulpverleners. Je kunt je direct aanmelden. Als ik bezig ben, spreek dan de voice mail in.