Wereldkinderen

Wij hebben Rob betrokken in het veranderingstraject waar onze organisatie voor staat. Rob heeft naast het neerzetten van een kader ook één op één gesprekken gevoerd met de medewerkers en een training verzorgd. Het gemak waarmee Rob het vertrouwen wint en de manier waarop hij zich binnen een, voor hem onbekende, organisatie beweegt is opvallend. De diepgang die hij in een kort tijdsbestek weet te bereiken is puur vakmanschap. Mede door zijn inzet zijn er hindernissen weggenomen waardoor de toekomst van de organisatie met meer vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Dank voor zover Rob!

Derrick Bijker, algemeen directeur | Den Haag

Stapsteen Boxtel

Na een, voor alle partijen heftige, dissociatie uit een maatschap, vonden mijn twee collega’s en ik in Rob een goede coach. Helder aanwezig, scherp met zachtheid, empathisch zonder zijn helicopterview te verliezen, hielp hij ons zoeken naar onze nieuwe vorm van samenwerken. Door zijn manier van doorvragen, analyseren, confronteren en ons uit te nodigen om ons hart te luchten, konden wij onze oude pijn uitspreken en verwachtingen en wensen formuleren.
Ik kwalificeer hem als een sterke, warme persoonlijkheid die zijn vak met liefde uitvoert.

Anja Faber, partner en therapeut, Veghel | Boxtel

Uwbedrijfsarts

Rob gebruikt verschillende methoden naast elkaar waardoor hij in zeer korte tijd tot de kern doordringt bij medewerkers. Door zijn empathisch vermogen en vertrouwen weet hij bovendien medewerkers in beweging te krijgen. De terugkeer naar werk verloopt hierdoor veel effectiever. Complexe situaties verwijs ik graag naar hem, omdat hij hierin veel meer bereikt in korte tijd dan ik bij andere coaches heb gezien.

Els Kremer, bedrijfsarts, Utrecht

Med2Work

Rob is duidelijk en empathisch. Door zijn aanpak laat hij de medewerker inzicht krijgen in patronen, handelen en gevoelens. Dit verschaft inzicht. Hij stimuleert en ondersteunt medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen waardoor ze op eigen benen gaan staan. Door te werken vanuit mogelijkheden en alternatieven kunnen medewerkers kiezen en ontstaat een mogelijkheid om verder te kunnen. De medewerkers die ik doorverwezen heb zijn zeer over hem te spreken. 

Sam Ercan - Bedrijfsarts vrij gevestigd, Hoofddorp | Amsterdam | Den Haag | Huizen

Peoplewise

Rob is een doortastende coach, manager en therapeut die met humor, warmte en confrontatie mens en organisaties weer in beweging krijgt. Zijn creativiteit, doorzettingsvermogen en stevigheid zetten zaken weer in beweging en helpt mens en organisatie verder.


Laurens Wolters MSc, partner, Den Haag

Gemeente Rotterdam

Rob heeft gedurende een half jaar supervisie gegeven aan een groep Bedrijfsmaatschappelijk Werkers, waar ik deel van uitmaak.

Dit heb ik als zeer prettig ervaren. De manier waarop Rob vragen stelde zorgde voor verdieping en zelfreflectie. Dit was soms confronterend, maar heel leerzaam. Hij ging daarbij nooit over grenzen van mensen heen, maar hij dwong je wel tot nadenken.

Ik heb bewondering voor de wijze waarop Rob dit deed; met veel respect voor de deelnemers, maar toch doorvragen op soms pijnlijke momenten, zonder dat dit als vervelend of bedreigend werd ervaren.

Dankzij Rob heb ik van deze intervisiebijeenkomsten erg veel geleerd over mezelf, maar ook van en over mijn collega´s.

Coby Hoekstra, bedrijfsmaatschappelijk werker, Rotterdam

Nederlands Kanker Instituut - Anthony van Leeuwenhoek (NKI-AVL)

Rob is een consultant met een oog voor resultaat. Hij werkt vanuit concepten die hij samen met de klant ontwikkelt en uitwerkt. Hij schroomt niet om in dat proces te spiegelen en te confronteren. Maar waar nodig is hij praktisch en springt hij ook hands on bij om de dingen voor elkaar te krijgen.

Ik heb met Rob een groot veranderingstraject gedaan bij het inrichten van een netwerkapplicatie voor het verzuimbeheer waarbij zowel de keuze voor de software, het ontwerpen van nieuwe en het aanpassen van bestaande ondersteunende processen moest plaats vinden, de interne arbodienst opgezet en de software moest worden ingericht. Dat is in een jaar met veel inzet ook buiten de reguliere tijden om gelukt.

Rob schakelt snel tussen de klus en zaken die metafysisch op een ander niveau zitten. Als je daar open voor staat brengt het samenwerken met Rob meer dan een geklaarde klus, maar leer je ook anders tegen situaties aan te kijken en vergroot het je eigen blikveld en daarmee je arsenaal aan oplossingen.

Rob staat altijd open voor een goed gesprek. Een lekker glas wijn bij een smakelijke hap zijn daarbij drempelverlagend maar zeker geen voorwaarde.

Peter van Baalen, Hoofd Arbo, Milieu en Straling, Amsterdam

Holland Casino

Rob heeft op een meer dan uitstekende wijze het implementatieproces van een nieuwe samenwerking ondersteund. Hij wist op zeer constructieve en integere wijze de partijen te helpen de samenwerking structureel vorm te geven. Ik kijk met plezier terug naar dit traject.


Michael Bouman, Hoofd Arbo en Milieu, Hoofddorp | Zandvoort | Scheveningen | Amsterdam | Rotterdam

IT Projectmanagement

Rob is een doortastende professional. Staat open voor het inslaan van nieuwe wegen, ziet mogelijkheden in de mensen waarmee hij aan de slag gaat om doelen te bereiken. Rob hanteert een directe wijze, met humor. Door zijn intuïtie hierbij als basis te nemen voelt het voor de omgeving persoonlijk aan, met toepassing van methodieken die hij uit opleiding en ervaring heeft opgedaan.

Scherpzinnigheid prikkelt collega’s om helder, alert en doelgericht te zijn. Kortom wat Rob aangeeft, “Kracht, gewoon vanuit je zelf”. Met als uitgangspunt; verantwoordelijk nemen in wat je denkt, zegt en doet.

Rob kun je bellen voor een goed glas wijn en lekker eten, gewoon genieten.

Simon Teeuwissen, directeur, Amsterdam | Hilversum 

Ranwood

Rob is ondernemingsgezind en staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Hij betreedt daarbij nieuwe paden. Hij is open minded, kritisch en heeft oog voor detail. Rob is een mensen mens en is altijd nieuwsgierig naar de ander. Dit maakt dat Rob in staat is veranderingen door te voeren zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Frans Huygen, directeur, Zeewolde | Arnhem | Nijmegen