Psychotherapie

Iedereen heeft diep van binnen de drang om zichzelf te willen zijn. Wanneer je je dus anders gedraagt dan je eigenlijk bent, levert dat spanning op en kost je dat energie. Soms biedt een andere manier van denken of gedrag al de oplossing. Vaak zijn echter de motieven voor wat je doet, laat en voelt, onbewuste motieven. Die onbewuste inhouden komen soms al naar buiten als fantasiën, dromen, symbolen en lichamelijke klachten. Jung noemt dit de werking van archetypische energiën vanuit ons onbewuste. Met analytische therapie worden ook de onbewuste patronen aangepakt. Analytische therapie is een vorm van psychotherapie die ook bekend is als dieptepsychologie. Door de combinatie van verschillende technieken en inzichten kunnen snel resultaten worden behaald.

Werking analytische therapie 

De psychotherapie van waaruit ik werk is een psychologische benadering die inzicht verschaft in je eigen levens- en zielsprocessen en patronen. Door dit inzicht werk je aan begrip van wat bij je speelt. Hierdoor worden onbewuste patronenen en processen bewust gemaakt. Hierdoor worden jouw vraagstukken behandelbaar. Analytische Therapie is een vorm van psychotherapie die gebaseerd is op de inzichten van Carl Jung. Ik bekijk in de therapie dan ook de mens als geheel en heb oog voor wat er bewust en onbewust speelt. Als psycholoog richt ik mijn aandacht op jou en  en kijk daarbij naar zowel je psyche (mentaal, emotioneel en energetisch) als je fysiek. In mijn aanpak integreer ik de inzichten van de psychoanalyse van Freud, Janet, Assagioli en de huidige ervaringen, werkwijzen en inzichten uit de verschillende psychologische scholen. 

Ik maak hierbij tevens gebruik van cognitieve therapie, gedragstherapie en ook van gesprekstherapie, hypnotherapie, droomanalyse, familieopstellingen en creatieve uitingsvormen zoals tekenen. De basis voor mijn psychische begeleiding zijn mijn opleidingen tot Analytisch Therapeut, JI Diepte psycholoog, Hypnotherapeut en ervaring als Coach.