Gezinstherapie en relatietherapie

Bij gezinstherapie en relatietherapie staan we stil bij wat gebeurt in het gezin of in de relatie. In deze vorm van psychotherapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Hierbij worden gesprekken gevoerd met de gezinsleden of samen met je partner. Zo wordt duidelijk hoe mensen op elkaar reageren en welke dynamiek er tussen mensen en in de groep is.

Wanneer is gezinstherapie en relatietherapie zinvol?

Iedereen heeft zo af en toe te maken met spanningen en problemen. Zolang dit productief wordt aangepakt en opgelost is er niets aan de hand. We kunnen er dan van leren. Wanneer dit echter in een het gezin of de relatie lang aanhoudt, kan dat ervaren worden als een onoplosbare situatie. Spanningen nemen dan toe en we reageren en communiceren dan minder effectief. Individuele vraagstukken kunnen in een individuele therapie aangepakt worden. En wanneer de klachten of problemen samenhangen en een wisselwerking zijn met wat speelt in het gezin of de relatie, dan kan gezins- en relatietherapie helpen. De psycholoog helpt met het geven van inzicht. Door zo met elkaar in gesprek te zijn kan de gewenste gedragsverandering en effectieve communicatie bereikt worden.

Hoe verloopt de therapie?

De gezinstherapie of relatietherapie start met een intake. Afhankelijk van de vraagstelling en de aard van de klacht of het probleem wordt dit met alle betrokkenen tegelijkertijd of met ieder apart gedaan. Resultaat van de intake is ondermeer heldere doelstellingen om in de therapie aan te werken. Op basis hiervan gaan we met elkaar aan de slag.

In gesprekken gaan we onderzoeken hoe we op andere manieren met het probleem om kunnen gaan. In de therapie wordt ieder bewust gemaakt van reactiepatronen en de invloed op anderen. Ook kunnen huiswerkopdrachten afgesproken worden om bijvoorbeeld een andere handelswijze of manier van communiceren te oefenen. Zo wordt gewerkt aan de gestelde doelstellingen en aan het verminderen van de klachten en problemen.

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie varieert en hangt mede af van de aard van de vraagstelling en de snelheid waarmee ieder de klachten aanpakt. Na de intake zijn er bijvoorbeeld vijf vervolgsessies. Daarna kijken we of meer zittingen nodig zijn. Een zitting duurt ongeveer anderhalf uur. In het begin zijn de sessies om de week. In de afbouwfase wordt de tijd tussen sessies langer.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

  1. Moeite om te zeggen wat ik van de ander vind
  2. De impact van samengestelde gezinnen
  3. We hebben telkens over van alles ruzie
  4. De impact van samengestelde gezinnen
  5. Ons kind is uit huis en wat nu?

 

Lees meer:
Meer over gezinstherapie en relatietherapie