Geheimhouding

Als therapeut houd ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

Klachten

We gaan met elkaar aan de slag en mijn doel is jou in beweging te brengen en te houden om jouw vraagstelling te realiseren. Daarbij zal ik je af en toe prikkelen met vragen. Dit soort vragen kunnen lastig en pijnlijk voor je zijn. Je kunt hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging. Maar ik doe de dingen met een reden en wil hierover met alle plezier in gesprek. Vandaar dat de basisafspraak is dat we eerst met elkaar het gesprek aangaan. 

Komen we er samen niet uit of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de NBVH. Lees meer ->