Relatietherapie

Relatietherapie wordt vaak pas als laatste redmiddel. “We kunnen dit toch zelf, we hielden toch van elkaar?” Veel stellen hebben baat bij relatietherapie. Helaas is er nog een grote onbekendheid over wat relatietherapie precies inhoudt. Een relatie hebben is werken, investeren en onderhouden. Laat je dus helpen. Relatieproblemen gaan niet als vanzelf weg.

Wat is relatietherapie?

Het doel van relatietherapie verschilt per stel en per situatie. Een belangrijk doel is het creëren van wederzijds begrip. We gaan op onderzoek naar wat de wederzijdse verwachten en wensen zijn en wat er allemaal wél mogelijk is. Ook bekijken we wat ieder kan en wil geven in de relatie. Als relatietherapeut ben ik geen ‘cupido’ die op magische wijze de liefde doet herleven. Soms is een liefdevolle breuk het beste resultaat.

Belangrijke vragen tijdens relatietherapie:

 1. Wat verwacht je van de ander?
 2. Wil en kan jij aan de verwachting van de ander tegemoetkomen?
 3. Is een “onsje minder” ook akkoord?
 4. Wat maakt dat het op dit moment niet werkt?
 5. Willen we met elkaar verder?
  1. Zo ja, welke stappen hebben we te nemen om een wederzijds bevredigende relatie te realiseren?
  2. Zo nee, hoe gaan we op de best mogelijke manier uit elkaar?

Wat kan ik voor jullie betekenen bij de relatietherapie?

Naast mijn opleiding en ervaring, bied ik bovenal veiligheid om te laten komen wat nodig is. Ik ben geen scheidsrechter, advocaat of politieagent en ik trek dus geen partij. Wel kan ik me goed verplaatsen in ieders positie en beleving en kan ik dit voor jullie vertalen naar de ander. Ook kan ik goed spiegelen wat jouw gedrag met iemand doet. Ik ben goed in het herkennen van patronen en dynamieken en dit kan ik vervolgens voor jullie transparant en herkenbaar maken. Hierbij kijk ik zowel naar het huidige gezin, als naar hoe de patronen en dynamieken waren in jullie gezin van herkomst. Verder kijk ik zowel naar jullie gedachten, emoties en emotionele behoeften, als naar wat jullie in de relatie en in elkaar als positief ervaren.

Goed communiceren

Het lijkt zo eenvoudig, toch is het lastig. Een goede manier van communiceren is vaak moeilijk, terwijl juist dát de sleutel is tot succes; het is ‘de Haarlemmerolie’. Helaas krijgen we “goed communiceren” vrijwel nergens geleerd.

Het is belangrijk om te weten hoe jouw partner communiceert. Niet iedereen communiceert op dezelfde manier. Kijk eens naar wat er wordt bedoeld wanneer iets gezegd wordt, welke ernst zit erachter en wat doet deze communicatie nou eigenlijk met jou?

Verschil in communicatie wordt onder meer veroorzaakt door:

 • Behoefte in de relatie: de ene is de huismus en de ander de buitenvogel.
 • Karakter: van extravert en expressief naar introvert en ingetogen.
 • Voorkeursstijl van communiceren: direct, met hints, via humor om omfloerst.

Wanneer ga je in relatietherapie?

In elke relatie zijn af en toe problemen, maar wanneer je ‘soulmate’ je geen aandacht meer geeft, dan doet dat pijn. Veel voorkomende issues zijn:

 • Moeizame communicatie
 • Verschillen in behoefte en beleving
 • Veranderingen waar beide anders mee om gaan
 • Andere normen en waarden
 • Wantrouwen en wrok over vroegere gebeurtenissen
 • Individuele klachten van een van de partners

Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend. Wanneer een probleem jullie relatie lijkt te ontwrichten of de kloof tussen jullie erger maakt, is het tijd voor de relatietherapeut. Jullie zitten dan in een negatieve spiraal waar jullie zelf niet uitkomen.

Hoe werkt relatietherapie?

Relatietherapie geeft jullie inzicht in de vraagstukken die spelen. We kijken naar hoe ieder van jullie problemen beleven en oplossen, welke intenties jullie hebben en hoe jullie communiceren.

We starten gezamenlijk om jullie vraagstukken concreet te maken. Vervolgens maken we een globaal stappenplan en krijgen jullie opdrachten mee om individueel en gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

 1. Individueel bekijken we de eigen thematiek en hoe dit meespeelt in de dynamiek van de relatie.
 2. In gezamenlijke sessies wordt aan het stappenplan gewerkt.

Lekker romantisch he? Zoals eerder aangegeven is het hebben van een relatie ook werken, onderhouden en vernieuwen. Sommige mensen hebben de misvatting dat in een relatie vanwege de liefde alles vanzelf gaat.

Wat ga je leren in de relatietherapie?

 1. Effectiever en constructiever communiceren.
 2. Verwoorden wat jij belangrijk vindt en wat jij wil.
 3. Signalen herkennen bij jezelf en de ander waardoor je minder snel ruzie krijgt.
 4. Beter je grenzen te herkennen, te stellen en na te leven.
 5. Op een productieve wijze steun en emotionele bevestiging te vragen.

Als een relatie langdurig in zwaar weer verkeert, dan zullen eerst de negatieve patronen doorbroken moeten worden. Deze negatieve sentimenten kleuren soms alles wat de ander doet, hoe goed dit ook bedoeld is. Er dient dus ruimte te komen voor verandering. Soms is dit letterlijk even ruimte creëren. We willen een situatie laten ontstaan waarin jullie elkaar weer leren te herwaarderen en een frisse herstart maken.

Wat is gezinstherapie?

Waar relatietherapie gericht is op de relatie met je partner, is gezinstherapie gericht op het gezin. De interactie en de relatie tussen de verschillende gezinsleden staan hier centraal. Deze vorm van therapie is zinvol in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 1. Een gezinslid in therapie is en er ontstaan diverse vraagstukken in de gezinssituatie.
 2. Het gezin de verbinding met elkaar wil versterken en de sfeer wil verbeteren.
 3. Het gezin gezamenlijk een moeilijke situatie wil doorleven. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een familielid.
 4. Samen leren omgaan met een situatie in het gezin. Denk bijvoorbeeld aan een moeder met depressie, een vader met alcoholisme, een broer die gehandicapt is geworden.
 5. Opvoedproblemen met een kind.

Individuele relatietherapie, kan dat?

Vaak is het binnen de relatie één persoon die oproept om in relatietherapie te gaan. Helaas vindt dat niet altijd gehoor bij de ander. Dat betekent niet dat je dan niet aan jouw relatie kunt werken. Je kunt namelijk heel goed werken aan zaken zoals:

 • Kijken naar jouw communicatiepatroon.
 • Onderzoeken naar jouw aandeel in de relatiedynamiek.
 • Leren herkennen van jouw grenzen, helder grenzen leren stellen en deze grenzen na te leven.
 • Om leren gaan met specifieke kenmerken van jouw partner, bijvoorbeeld depressie, een ziekte, verlies van werk, of levensfaseproblematiek.

Communicatie tips die elke relatie helpen

 1. Uit kritiek als een vraag, een verzoek, of wens.
 2. Richt je op wat je wilt bereiken en niet op wat je niet wilt.
 3. Leer de taal en de wijze van uitdrukken van de ander kennen.
 4. Stop met vage verwijten, wees concreet en positief.
 5. Maak heldere en concrete afspraken die jullie beide begrijpen.
 6. Hou het positief.
 7. Als je iets wilt, maak dat dan duidelijk.
 8. Stop met impliciete commando’s.
 9. Vul niet in voor een ander, maar vraag eerst na.

Pak jij je relatieproblemen aan?

Herken je dit en wil jij je relatieproblemen aanpakken. Maar een afspraak. Bel of mail me.

 

Rob Kelder van innerChi biedt als psycholoog, hypnotherapeut en coach diensten aan in Hillegom, Lisse, Beinsdorp, Bennebroek, De Zilk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Heemstede, Haarlem, Aerdenhout, Hoofddorp, Bollenstreek en Vogelenzang.