Privacyverklaring

InnerChi bv gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van InnerChi bv dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.innerchi.nl, via het contact met de coach/ therapeut/trainer of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • Indien nodig gegevens werkgever, functie
  • E-mailadres(sen)
  • Gegevens ten aanzien van familie en relaties
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • Bepaalde, ter zake doende, functioneringsgegevens

 

Waarom is dat nodig?

InnerChi bv heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je te kunnen begeleiden of te behandelen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

InnerChi bv bewaart jouw persoonsgegevens  volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de behandeling of begeleiding (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 

Delen met anderen

InnerChi bv zal jouw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/zorgverlener).

innerChi bv mag jouw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden (zoals intervisie en supervisie) en wetenschappelijk onderzoek.  

InnerChi bv zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft InnerChi bv een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

innerChi bv kan jouw gegevens gebruiken in een facturatie- en boekhoudapplicatie. Ook met deze organisatie is een overeenkomst waarbij de beveiliging en vertrouwelijkheid is geregeld.

InnerChi bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.
 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. Mandateer jij iemand dat dien je deze persoon schriftelijk te machtigen.
 

Beveiliging

InnerChi bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-52606262 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door InnerChi bv kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.