Hypnotherapie, trance en bewustwording

Met hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel trance. Als je in trance bent dan heb je contact met zowel je bewuste geheugen als je onbewuste. Meerdere keren per dag ben je in een trance, bijvoorbeeld als je dagdroomt, helemaal in een film zit, of opgaat in muziek. Trance is dus een ander woord voor diepe concentratie waar je in je beleving gaat.

In de psychotherapie maak ik als psycholoog gebruik van de trance om bij jouw onbewuste herinneringen en gedachten te komen. De trance helpt je dus je bewustwording te vergroten. In de sessie begeleid ik je door vragen te stellen over wat je beleeft en ga op die manier als het ware met je mee op reis.  Hierdoor krijg je inzicht in wat bij jou speelt. De kracht van de trance is dat je helemaal in het beeld en het gevoel zit. Je zult merken dat doordat jij actief zaken aanpakt de emoties veranderen. Gedurende de hele sessie ben je gefocussed en alert op wat speelt en gebeurt. Jij bent degene die bepaald wat er gebeurt. Zo wordt je dus bewust in wat bij jou speelt.

Hypnose aanvullend op medische behandeling

Hypnotherapie wordt ook ondersteunend aan medische behandelingen gebruikt. Klachten die een lichamelijke en een psychische component hebben worden zo via twee kanten behandeld. De arts richt zich op met name het fysieke gedeelte en de psycholoog richt zich op het emotionele en mentale gedeelte. Ook kan met hypnotherapie het zelfhelend vermogen van ons lichaam worden gestimuleerd. Hypnotherapie wordt complementair ingezet bij ondermeer: chronische ziektes, kanker, pijnbehandeling, PDS, huidaandoeningen en allergie, COPD en hypertensie.

Zelfhypnose, inzicht en rustgevend

In de psychotherapie wordt je geleerd om je aandacht naar binnen te richten en jezelf in een soort dagdroom staat te brengen. Dit is zelfhypnose. Door naar situaties te gaan die jou raken kan je zo inzicht verkrijgen over wat er bij jou speelt. Je kunt ook zo ervaren wat goed voor jou is. Hierdoor krijg je naast inzicht ook rust. Natuurlijk kun je ook visualiseren dat je op een rustige plek bent en uitrust. Dit is dan een vorm van meditatie. Meditatie zorgt ervoor dat je hele lijf en zijn goed op elkaar afgestemd is en geeft rust.

Regressietherapie

Regressie­therapie gaat ervan uit dat lichaam en geest nauw met elkaar verweven zijn. Lichamelijke, emotionele of geestelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Alles wat we ooit hebben meegemaakt (gedacht, gevoeld, gehoord, geroken, geproefd) kan in trance opnieuw worden ervaren en alsnog verwerkt. Blokkades, verouderde, over­bodige over­tuigingen en oude pijnen zijn daardoor op te lossen.