Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR kan goed worden ingezet bij mensen die nare ervaringen hebben meegemaakt en daar nu nog last van hebben. Belangrijk is dat de nare ervaring goed toe te wijzen zijn aan een gebeurtenis of situatie. Door middel van EMDR wordt dan de heftigheid van de emotie van de gebeurtenis afgehaald. Dit wordt gedaan door de aandacht van links naar rechts te laten gaan. Je volgt met je ogen mijn vinger die ik van links naar rechts beweeg. Je ervaart dat gedurende de sessie je steeds meer tot rust komt.

Deze vorm van psychotherapie wordt daarom wel gebruikt bij de verwerking van heftige trauma's, posttraumatische stressstoornis (PTSS), of wanneer de heftigheid van de emotie een andere vorm van psychotherapie in de weg staat. Tijdens de sessie wordt heel weinig over de concrete situatie gesproken. Daarom is deze techniek emotioneel niet heel belastend. Je verkrijgt echter ook niet veel bewustzijn op wat gemaakt heeft dat je iets als heftig hebt ervaren. Bij sommige situaties is het helder wat het trauma heeft veroorzaakt. Maar als de kans op herhaling reëel is dan wordt in een vervolgsessie met een andere therapievorm doorgegaan. 

Bij de intake worden jouw klachten geïnventariseerd en beoordeeld of deze klachten met EMDR goed te behandelen zijn. Mocht EMDR toegepast kunnen worden, dan wordt in de tweede sessie EMDR toegepast. Aan de hand van het behaalde resultaat worden eventueel nog vervolgsessies ingezet. 

 

Lees meer:
Angst
Paniek
Trauma en PTSS