De Analytische Therapie en Hypnotherapie werken goed bij ondermeer spanningsklachten, burn-out, zingevingsvraagstukken, arbeidsgerelateerde problematiek, levensfase problemen, stress, concentratieproblemen, slaapproblemen, hyperventilatie, rugpijn, nekpijn, spierpijn, chronische ziektes, hoofdpijn, migraine, angst, paniekaanvallen, fobieen, traumatische ervaringen, dwangmatig handelen, depressie, somberheid, schuldgevoelens, rouwverwerking, verliesverwerking, assertiviteitsproblemen, agressie en relatieproblemen. Daarnaast wordt Hypnotherapie ook gebruikt complementair aan behandelingen van een arts. Denk hierbij aan ondersteunende therapie bij bijvoorbeeld: chronische ziektes, kanker, spastische darm, aids, reuma, allergie, hypertensie, huidziekten en astma.

De Analytische Therapie en Hypnotherapie werken goed bij ondermeer de onderstaande klachten. Daarnaast wordt Hypnotherapie ook gebruikt complementair aan behandelingen van een arts. Denk hierbij aan ondersteunende therapie bij bijvoorbeeld: chronische ziektes, kanker, spastische darm, aids, reuma, allergie, hypertensie, huidziekten en astma.

                1.          Spanningsklachten

                2.          Burnout

                3.          Zingevingsvraagstukken

                4.          Arbeidsgerelateerde problematiek

                5.          Levensfase problematiek

                6.          Stress of stress gerelateerde klachten  

                7.          Slaapproblemen

                8.          Concentratieproblemen

                9.          Hyperventilatie

             10.          Chronische rug, -nek, spierpijnklachten  

             11.          Chronische ziekten of andere beperkingen

             12.          Hoofdpijn en migraine

             13.          Angsten, paniekaanvallen

             14.          Fobieën

             15.          Traumatische ervaringen

             16.          Dwangklachten, overmatig
controleren   

             17.          Depressie, somberheid, 
schuldgevoelens   

             18.          Rouwverwerking, verlies

             19.          Assertiviteitsproblemen

             20.          Agressiviteit

             21.          Relatieproblemen

 

 

 

Bij de therapiestructuur wordt inzicht gegeven in de opbouw van de therapie. We starten met de intake waarin aan de hand van de klachten of vragen de thema's worden vastgesteld. Deze thema's worden in de vervolgsessies aangepakt. Als de klachten afnemen, wordt samen gewerkt aan de afbouw van de therapie.

Intake de eerste sessie

In het eerste gesprek staan we stil bij jouw vraagstelling en maken we kennis. Samen bekijken we wat bij jou speelt en staan we stil bij de vragen die bij jou leven. Belangrijk is dat we hierover een gezamenlijk beeld hebben. Een goede kennismaking is net zo belangrijk. Uit ervaring blijkt dat een wederzijdse klik in grote mate het succes van de therapie bepaald. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het traject dat we samen ingaan. Als de klik er is en we aan hetzelfde willen werken dan gaan we verder met de therapie. 

Verdere sessies

De therapie bestaat uit meerdere sessies. We staan stil bij het psychische probleem en de betekenis hiervan in jouw leven. We inventariseren belangrijke momenten en gebeurtenissen om thema’s en patronen vast te stellen die een relatie hebben met jouw vraag. Deze thema’s worden verder uitgediept. Je kan dan ook gevraagd worden om onderwerpen thuis voor te bereiden. We staan regelmatig stil bij hoe het met je gaat, welke veranderingen optreden en of de klachten veranderen. Als jij ervaart dat jouw doelstellingen zijn bereikt, dan geven we gezamenlijk vorm aan de afbouw. Belangrijk is dat de gerealiseerde veranderingen stabiel zijn, de klachten verminderen en jij je goed voelt. In het begin hebben we wekelijks een sessie. Over de lengte van de therapie is op voorhand weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen, de intensiteit van de problematiek en de mogelijke snelheid.

 

De therapie heeft minder effect wanneer je zwaar verslaafd bent aan alcohol, drugs of medicatie. Je voelt dan minder. Wanneer je enigszins verslaafd bent dat is de therapie absoluut van waarde. We gaan dan bekijken wat maakt dat je verslaafd bent en welke gevoelens worden onderdrukt.

De therapie is minder effectief bij verslaving. Het maakt dan niet uit of dit hard- of softdrugs, een overmatig gebruik van alcohol of (sederende) medicatie is. Het effect in alle gevallen is dat het gevoel verdoofd is. En het gevoel is een belangrijke ingang bij de therapie.

Als er sprake is van een ernstige verslaving dan is het belangrijk om een plan te maken om hier eerst van af te komen. Dit gebeurt mogelijk in overleg met de huisarts of kliniek. Als de verslaving een mindere rol speelt, dan heeft therapie absoluut een toegevoegde rol om te bekijken wat de betekenis van de verslaving in jouw leven is. We gaan ondermeer onderzoeken welke gevoelens met de verslaving zijn afgedekt. 

 

Je kunt je aanmelden voor de therapie via de telefoonnummers 06-52606262 of 0252-532754. Ook kun je me via de site mailen. Je dient je minstens twee werkdagen van te voren af te melden. Anders ontvang je een rekening.

Aanmelden

Je aanmelden kan op eigen initiatief of na verwijzing door een arts of andere hulpverlener. Je kunt je aanmelden door te bellen met nummer 06-52606262. In veel gevallen krijg je de voice mail. De telefoon zet ik namelijk tijdens het werken uit. Spreek je naam en telefoonnummer in dan bel ik zo snel mogelijk terug. Je kunt ook een bericht sturen naar Emailcontact met innerChi. 

Afmelden

Wanneer je verhinderd bent, of de afspraak wilt verzetten, verzoek ik je dat zo spoedig mogelijk door te geven. Indien je wegblijft zonder berichtgeving, of afzegt binnen 48 uur voor de afspraak, dan wordt de sessie in rekening gebracht.

 

Ik werk graag samen met andere disciplines, zoals de huisarts, bedrijfsarts en specialist. Dit mag ik pas als jij mij schriftelijk toestemming daarvoor hebt gegeven via een informed consent. De geheimhouding is strikt geregeld.

Samenwerking met arts en andere disciplines

Het is aan jou om je huisarts of specialist in te lichten over het volgen van de therapie. Op jouw verzoek kan ik dat (ook) doen. Als jouw huisarts, bedrijfsarts of specialist je doorverwijst naar mij dan stuur ik hen een bericht als je start en eindigt met de therapie. Ook ik wil graag geïnformeerd worden over andere behandelingen en welke medicatie je gebruikt. Wanneer je bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist dan informeer ik de verwijzer dat je met de therapie bent gestart en ook wanneer je bent gestopt. 

 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

 

Clientervaringen over de therapie van Rob Kelder, zoals hypnotherapie, analytische therapie, psychotherapie, emdr, relaitietherapie en gezinstherapie

Onderstaand is een aantal geannonimiseerde reacties van oud-cliënten opgenomen. Clienten vinden de praktijk naar aanleiding van de website, op aanraden van iemand die geweest is of door een doorverwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts. Een deel van de clienten komt uit de omgeving van Hillegom, zoals Lisse, Heemstede, Haarlem, Noordwijk en Sassenheim. Door de mond op mond reclame komt een groot deel van de cliënten vanuit heel Nederland, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Utrecht en nog verder daarbuiten.

Peter-Jan, Hillegom

Ik moest niks weten van mensen zoals Rob. Een psycholoog. Ik kon niet geloven dat deze man mij kon helpen met het herstructureren van mijn emoties. Ik had vooral het idee, dat ik dit alleen moest doen. Na jaren van hevige stres en heftige dingen in de familiesfeer was ik niet meer in staat om bij problemen mijn emoties te overzien. Ik rende vooral weg van de problemen en leefde steeds meer met de dag. Ik besloot na een korte periode goed nadenken mezelf compleet aan te pakken, te beginnen met een controle bij de dokter en daarna 1 gesprek bij Rob. Dit laatste vooral met het idee, het zal wel niet helpen.

Mijn eerste gesprek ging ik in: ik ben benieuwd wat deze man allemaal uit me krijgt. Een tweede gesprek volgde. Maar ook een derde, een vierde, etc, etc. De gesprekken met Rob waren interessant, verdiepte me meer en meer in mezelf en ik merkte dat er steeds meer rust in me kwam. Door Rob was ik in staat om te reflecteren op mijn emoties, gevoelens en gedachten en de juiste stappen te nemen, welke ik wilde nemen. Nu ik (enkele maanden) weg ben bij Rob weet ik, dat ik het inderdaad zelf gedaan heb, maar dat Rob mij geholpen heeft met het uitzetten van de route die ik wil bewandelen. Ik sta weer op de grond en ben weer geaard!

Rob is goede gesprekspartner, intelligent maar ook zeer geestig. We hebben diepe maar ook oppervlakkige gesprekken gevoerd. Ik voelde me begrepen en gehoord. De afwisseling van intensiteit was voor mij heel belangrijk. Terugkijkend op het geheel ben ik blij dat ik mezelf voorgenomen had om één gesprek aan te gaan met Rob, want waar ik nu sta, ga ik veel fijner door het leven.

De kosten van de therapie bedragen 87 euro per uur. Een telefonisch consult van een kwartier kost 26,50 euro. Diverse verzekeraars vergoeden de therapie. Enkele in het basispakket en veelal in het aanvullend pakket. Neem voor actuele dekkingsinformatie contact op met uw verzekeraar.

Tarieven van de therapie

Type behandeling Tarief
1.  Intake van twee uur   € 97,50
2.  Consult van een uur € 97,50
3.  Studententarief € 78,50
4.  Telefonisch consult 15 min € 30.00
   

Meestal worden sessies van een uur gepland.  De frequentie bespreken we samen. In het begin is dit vaak weekelijks en daarna verandert de frequentie. Bij een huisbezoek wordt de reistijd in het tarief doorberekend. Bij voorkeur graag betaling via de bank. Na afloop van een sessie wordt de rekening als PDF naar je opgestuurd. 

Je kunt een gemaakte afspraak tot 48 uur voor aanvang van het consult kosteloos wijzigen of annuleren. Annuleer of wijzig je een afspraak binnen 48 uur voor aanvang, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

Vergoedingen van de verzekeraars

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de therapie. De dekking verschilt per verzekeraar en verandert ook regelmatig. Het is verstandig om je verzekeringspolis hierop na te kijken, of contact op te nemen met de ziektekostenverzekeraar. Via onderstaande link treft u een actueel overzicht aan van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars van hypnotherapie. Let u hierbij goed op de gestelde voorwaarden.

Bekijk het vergoedingenoverzicht 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Bel of Mail
Toggle Bar