Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is dan ook een reis naar je eigen zelfbewustwording. Ervaring leert dat wanneer je het leven leidt van je innerlijke ik, je ook leeft vanuit jouw persoonlijke kracht. Persoonlijke coaching draagt bij aan het hervinden van je innerlijke balans.

Thema’s bij persoonlijke coaching kunnen zijn:

  1. verder willen groeien
  2. effectievere wijze van communiceren en handelen nastreven
  3. tegen belemmeringen aanlopen en dat willen veranderen