Samenwerking met arts en andere disciplines

Het is aan jou om je huisarts of specialist in te lichten over het volgen van de therapie. Op jouw verzoek kan ik dat (ook) doen. Als jouw huisarts, bedrijfsarts of specialist je doorverwijst naar mij dan stuur ik hen een bericht als je start en eindigt met de therapie. Ook ik wil graag geïnformeerd worden over andere behandelingen en welke medicatie je gebruikt. Wanneer je bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist dan informeer ik de verwijzer dat je met de therapie bent gestart en ook wanneer je bent gestopt. 

 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Neem direct contact op
Toggle Bar