Bij de therapiestructuur wordt inzicht gegeven in de opbouw van de therapie. We starten met de intake waarin aan de hand van de klachten of vragen de thema's worden vastgesteld. Deze thema's worden in de vervolgsessies aangepakt. Als de klachten afnemen, wordt samen gewerkt aan de afbouw van de therapie.

Therapie op maat, een persoonlijke benadering

Therapie specifiek gericht op jouw vraagstuk staat bij mij voorop. Tijdens de intake staan we stil bij jouw vraagstelling en maken we kennis. Samen bekijken we wat bij jou speelt en staan we stil bij de vragen die bij jou leven. Belangrijk is dat we hierover een gezamenlijk beeld en richting hebben. Een goede kennismaking is net zo belangrijk. Uit ervaring blijkt dat een wederzijdse klik in grote mate het succes van de therapie bepaald. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het traject dat we samen ingaan. Als de klik er is en we aan hetzelfde willen werken dan gaan we verder met de therapie. Een aantal aandoeningen, zoals een ernstige verslaving, behandel ik niet.

Na de intake

De therapie bestaat uit meerdere sessies. We staan stil bij het psychische probleem en de betekenis hiervan in jouw leven. We inventariseren belangrijke momenten en gebeurtenissen om thema’s en patronen vast te stellen die een relatie hebben met jouw vraag. Deze thema’s worden verder uitgediept. Je kan dan ook gevraagd worden om onderwerpen thuis voor te bereiden. Ook krijg je handvatten om zaken anders te kunnen doen of te bekijken. We staan regelmatig stil bij hoe het met je gaat, welke veranderingen optreden en of de klachten veranderen. 

Als jij ervaart dat jouw doelstellingen zijn bereikt, dan geven we gezamenlijk vorm aan de afbouw. Belangrijk is dat de gerealiseerde veranderingen stabiel zijn, de klachten verminderen en jij je goed voelt. In het begin hebben we wekelijks een sessie. Over de lengte van de therapie is op voorhand weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen, de intensiteit van de problematiek en de mogelijke snelheid.

Aanmelden

Voor mijn therapie heb je geen doorverwijzing van een arts of andere hulpverlener nodig. Wel werk ik prettig samen met diverse artsen, specialisten en hulpverleners. Je kunt je direct aanmelden. Als ik bezig ben, spreek dan de voice mail in. 

 

Ik werk graag samen met andere disciplines, zoals de huisarts, bedrijfsarts en specialist. Dit mag ik pas als jij mij schriftelijk toestemming daarvoor hebt gegeven via een informed consent. De geheimhouding is strikt geregeld.

Samenwerking met arts en andere disciplines

Het is aan jou om je huisarts of specialist in te lichten over het volgen van de therapie. Op jouw verzoek kan ik dat (ook) doen. Als jouw huisarts, bedrijfsarts of specialist je doorverwijst naar mij dan stuur ik hen een bericht als je start en eindigt met de therapie. Ook ik wil graag geïnformeerd worden over andere behandelingen en welke medicatie je gebruikt. Wanneer je bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist dan informeer ik de verwijzer dat je met de therapie bent gestart en ook wanneer je bent gestopt. 

 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

 

De therapie heeft minder effect wanneer je zwaar verslaafd bent aan alcohol, drugs of medicatie. Je voelt dan minder. Wanneer je enigszins verslaafd bent dat is de therapie absoluut van waarde. We gaan dan bekijken wat maakt dat je verslaafd bent en welke gevoelens worden onderdrukt.

Een aantal aandoeningen behandel ik niet:

  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Zware depressie
  • Complexe persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychose

De therapie is minder effectief bij verslaving. Het maakt dan niet uit of dit hard- of softdrugs, een overmatig gebruik van alcohol of (sederende) medicatie is. Het effect in alle gevallen is dat het gevoel verdoofd is. En het gevoel is een belangrijke ingang bij de therapie.

Als er sprake is van een ernstige verslaving dan is het belangrijk om een plan te maken om hier eerst van af te komen. Dit gebeurt mogelijk in overleg met de huisarts of kliniek. Als de verslaving een mindere rol speelt, dan heeft therapie absoluut een toegevoegde rol om te bekijken wat de betekenis van de verslaving in jouw leven is. We gaan ondermeer onderzoeken welke gevoelens met de verslaving zijn afgedekt. 

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Neem direct contact op
Toggle Bar