Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten (JVATN)

Logo JVATN

De JVATN is de Beroepsvereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd.

Meer en meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor analytische therapie. Maar ook mensen die de behoefte voelen hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

Onder begeleiding van uw therapeut baant u uw eigen pad, om via uw belevingswereld te vinden wie u ten diepste bent. Jung noemde dit avontuurlijke pad ‘individuatie’, omdat u door het proces steeds meer een authentiek mens wordt, met zijn eigen wijze van zijn. In een analyse gaat u naar de wortels van uw klacht, in uw onbewuste, om het probleem dáár op te lossen. En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter nog: júist op de lange duur...

Voor meer informatie zie ook de site van de JVATN.

Lees meer:
Gegevens innerChi
NBVH
JVATN
RBCZ
SCAG