Rob Kelder - psycholoog

Rob Kelder 201

Opleidingen

Opgeleid als psycholoog geef ik vanaf 2006 analytische therapie, psychotherapie en hypnotherapie als zelfstandig therapeut. Daarnaast verzorg ik al veel langer coaching voor individuen en bedrijven. Mijn vijfjarige opleiding tot Analisch Therapeut heb ik genoten aan het Jungiaans Instituut SUW in Nijmegen. Daarnaast ben ik afgestudeerd Bestuurskundige aan de Universiteit Twente. In 2012 heb ik mijn Masteropleiding 'Complementary, Psychosocial and Integrative Health Scienes' aan de Interuniversity College for Health and Development in Graz afgerond en mag ik me JI Dieptepsycholoog noemen. 

Beroepsverenigingen

Als Analytisch Therapeut ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging JVATN (regnr. 07091). Als Hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH (regnr. 11013). Verder ben ik lid van de RBCZ (regnr. 403168R). Bij Vektis sta ik geregistreerd met AGB-code 90-036747 en de code voor de praktijk is 90-015442. Bij de JVATN was ik voorzitter van de commissie Bij- en Nascholing. Tenslotte ben ik aangesloten bij SCAG de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. 

Werkervaringen

Vanaf 2008 richt ik me met name op het geven van psychotherapie, hypnotherapie en coaching aan individuen in mijn praktijk in Hillegom.

Kenmerken voor mijn stijl van werken zijn:

  1. persoonlijke diepgang
  2. veiligheid en vertrouwen
  3. analytisch en helder
  4. aangaan van ‘het gesprek’
  5. warm en betrokken
  6. open en transparent

Voor die tijd heb ik bij diverse organisatieadviesbureaus gewerkt. Naast advies en interim management heb ik ook bij een aantal grote bedrijven leiding gegeven. Ik heb business units opgericht, reorganisaties, verandertrajecten en projecten uitgevoerd. Tijdens mijn universitaire opleiding Bestuurskunde met bedrijfskundige kopopleiding werd ingegaan op veranderingen in organisaties. In de praktijk werkt het toch anders. Mensen zijn geen modellen. Ook statistieken beschrijven veelal niet wat er aan de hand is. Dit was aanleiding voor mij om in 2001 mijn eigen bureau te beginnen en een studie Analytische Psychotherapie te volgen.

Toen ben ik me gaan richten op organisaties die intrinsiek willen verandering. Hierbij ga ik uit van de kracht van de eigen organisatie en mensen. Veelal is er wat gebeurd, waardoor deze kracht niet meer wordt gebruikt. Mijn inzet is om dat wat belemmert samen met de klant aan te pakken. Ik fungeer daarbij als een soort katalysator, soms ook als bliksemafleider. Dit doe ik als procesbegeleider, coach, adviseur of interim manager.

Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten (JVATN)

Logo JVATN

De JVATN is de Beroepsvereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd.

Meer en meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor analytische therapie. Maar ook mensen die de behoefte voelen hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

Onder begeleiding van uw therapeut baant u uw eigen pad, om via uw belevingswereld te vinden wie u ten diepste bent. Jung noemde dit avontuurlijke pad ‘individuatie’, omdat u door het proces steeds meer een authentiek mens wordt, met zijn eigen wijze van zijn. In een analyse gaat u naar de wortels van uw klacht, in uw onbewuste, om het probleem dáár op te lossen. En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter nog: júist op de lange duur...

Voor meer informatie zie ook de site van de JVATN.

Lees meer:
Gegevens innerChi
NBVH
JVATN
RBCZ
SCAG