Vanaf 2006 geef ik analytische therapie, psychotherapie en hypnotherapie als zelfstandig therapeut. Daarnaast verzorg ik al veel langer coaching voor individuen en bedrijven. Mijn vijfjarige opleiding tot therapeut heb ik genoten aan het Jungiaans Instituut SUW in Nijmegen. Daarnaast ben ik afgestudeerd Bestuurskundige aan de Universiteit Twente. In 2012 heb ik mijn Masteropleiding Complementary, psychosocial and integrative health scienes af aan de Interuniversity College for Health and Development in Graz afgerond. Mijn stijl van werken kenmerkt zich door de woorden, persoonlijke diepgang, veiligheid en vertrouwen, analytisch en helder, aangaan van het gesprek, warm en betrokken, open en transparant.

Opleidingen

Vanaf 2006 geef ik analytische therapie, psychotherapie en hypnotherapie als zelfstandig therapeut. Daarnaast verzorg ik al veel langer coaching voor individuen en bedrijven. Mijn vijfjarige opleiding tot Analisch Therapeut heb ik genoten aan het Jungiaans Instituut SUW in Nijmegen. Daarnaast ben ik afgestudeerd Bestuurskundige aan de Universiteit Twente. In 2012 heb ik mijn Masteropleiding 'Complementary, Psychosocial and Integrative Health Scienes' aan de Interuniversity College for Health and Development in Graz afgerond en mag ik me JI Dieptepsycholoog noemen. 

Beroepsverenigingen

Als Analytisch Therapeut ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging JVATN (regnr. 07091). Als Hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH (regnr. 11013). Verder ben ik lid van de RBCZ (regnr. 403168R). Bij Vektis sta ik geregistreerd met AGB-code 90-036747 en de code voor de praktijk is 90-015442. Bij de JVATN was ik voorzitter van de commissie Bij- en Nascholing. Tenslotte ben ik aangesloten bij SCAG de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. 

Werkervaringen

Vanaf 2008 richt ik me met name op het geven van psychotherapie, hypnotherapie en coaching aan individuen in het gezondheidcentrum van Hillegom.

Kenmerken voor mijn stijl van werken zijn:

  1. persoonlijke diepgang
  2. veiligheid en vertrouwen
  3. analytisch en helder
  4. aangaan van ‘het gesprek’
  5. warm en betrokken
  6. open en transparent

Voor die tijd heb ik bij diverse organisatieadviesbureaus gewerkt. Naast advies en interim management heb ik ook bij een aantal grote bedrijven leiding gegeven. Ik heb business units opgericht, reorganisaties, verandertrajecten en projecten uitgevoerd. Tijdens mijn universitaire opleiding Bestuurskunde met bedrijfskundige kopopleiding werd ingegaan op veranderingen in organisaties. In de praktijk werkt het toch anders. Mensen zijn geen modellen. Ook statistieken beschrijven veelal niet wat er aan de hand is. Dit was aanleiding voor mij om in 2001 mijn eigen bureau te beginnen en een studie Analytische Psychotherapie te volgen.

Toen ben ik me gaan richten op organisaties die intrinsiek willen verandering. Hierbij ga ik uit van de kracht van de eigen organisatie en mensen. Veelal is er wat gebeurd, waardoor deze kracht niet meer wordt gebruikt. Mijn inzet is om dat wat belemmert samen met de klant aan te pakken. Ik fungeer daarbij als een soort katalysator, soms ook als bliksemafleider. Dit doe ik als procesbegeleider, coach, adviseur of interim manager.

Aansluitgegevens op een rij

Organisatie  Aansluitnummer  
Kamer van Koophandeln (KvK)  KvK 28095825
Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)  regnr. 11013
Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten (JVATN)  regnr. 07091
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)  regnr. 403168R
AGB praktijkcode  90015442
AGB zorgcode  90036747

 

 

De NBVH is een toonaangevende beroepsvereniging voor hypnotherapeuten. Zij werd opgericht in 1992 door het samengaan van de VETH en de NGVH. De VETH "Vereniging voor Educatieve en Therapeutische Hypnose", werd opgericht in 1978 en het NGVH "Nederlands Genootschap voor Hypnotherapeuten", in 1987. Deze verenigingen hadden jarenlang ervaring en naam in hypnotherapie en wilden de krachten bundelen. Hierdoor is de NBVH de oudste en grootste belangenorganisatie van het vakgebied in Nederland.

De NBVH is een toonaangevende beroepsvereniging voor hypnotherapeuten. Zij werd opgericht in 1992 door het samengaan van de VETH en de NGVH. De VETH "Vereniging voor Educatieve en Therapeutische Hypnose", werd opgericht in 1978 en het NGVH "Nederlands Genootschap voor Hypnotherapeuten", in 1987. Deze verenigingen hadden jarenlang ervaring en naam in hypnotherapie en wilden de krachten bundelen. Hierdoor is de NBVH de oudste en grootste belangenorganisatie van het vakgebied in Nederland.

Voor meer informatie zie de site van de NBVH

 

De JVATN is de Beroepsvereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd.  Meer en meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor analytische therapie. Maar ook mensen die de behoefte voelen hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

De JVATN is de Beroepsvereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd.

Meer en meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor analytische therapie. Maar ook mensen die de behoefte voelen hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

Onder begeleiding van uw therapeut baant u uw eigen pad, om via uw belevingswereld te vinden wie u ten diepste bent. Jung noemde dit avontuurlijke pad ‘individuatie’, omdat u door het proces steeds meer een authentiek mens wordt, met zijn eigen wijze van zijn. In een analyse gaat u naar de wortels van uw klacht, in uw onbewuste, om het probleem dáár op te lossen. En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter nog: júist op de lange duur...

Voor meer informatie zie ook de site van de JVATN.

 

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire zorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire zorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg.

Maatschappelijke erkenning

De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu

Zie voor meer informatie de site van de RCBZ.

 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond  en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders in de complementaire zorg verplicht zich aan te sluiten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond  en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders in de complementaire zorg verplicht zich aan te sluiten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. 

SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. In eerste instantie proberen er samen uit te komen. Mocht dat niet lukken dan kun je terecht bij de geschillencommissie van SCAG. 

Voor meer informatie zie ook de site van de SCAG.

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar