Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.  innerChi biedt zowel individuele coaching als groepsbegeleiding. Denk bij individuele coaching aan persoonlijke, functionele, executive coaching en wandelcoaching. De vormen bij groepsbegeleiding zijn teamcoaching, intervisie en supervisie aan groepen van professionals en workshops.

Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

Individuele coaching

Bij individuele coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt je hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Uitgangspunten zijn evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast om aan te werken. Vaak gaat het bij coachen om het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, maar ook steeds vaker wordt het beleven van plezier genoemd. De coachingsvormen die we aanbieden zijn:

1.  Persoonlijke coaching
2.  Functionele coaching
3.  Executive coaching
4.  Wandelcoaching

Groepsbegeleiding

In deze vorm van coaching ligt het accent meer op het functioneren van de groep en de groepsprocessen. Natuurlijk wordt ook soms stilgestaan bij het individuele handelen en gedrag. De coachingsvormen die we aanbieden zijn:

1.  Teamcoaching
2.  Intervisie/Supervisie
3.  Workshops

Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

 

Bij persoonlijke coaching sta jij helemaal centraal. Het gaat over jou in relatie tot je omgeving en vooral over jezelf. Het gaat om hoe jij denkt, doet en handelt en wat dat met jou doet. Gebeurtenissen en ervaren kwetsbaarheid geven inzicht in jouw persoonlijke vraagstukken.  Persoonlijke coaching is dan ook een reis naar je eigen zelfbewustwording. Ervaring leert dat wanneer je het leven leidt van je innerlijke ik, je ook leeft vanuit jouw persoonlijke kracht. Persoonlijke coaching draagt bij aan het hervinden van je innerlijke balans.

Bij persoonlijke coaching sta jij helemaal centraal. Het gaat over jou in relatie tot je omgeving en vooral over jezelf. Het gaat om hoe jij denkt, doet en handelt en wat dat met jou doet. Gebeurtenissen en ervaren kwetsbaarheid geven inzicht in jouw persoonlijke vraagstukken.

Persoonlijke coaching is dan ook een reis naar je eigen zelfbewustwording. Ervaring leert dat wanneer je het leven leidt van je innerlijke ik, je ook leeft vanuit jouw persoonlijke kracht. Persoonlijke coaching draagt bij aan het hervinden van je innerlijke balans.

Thema’s bij persoonlijke coaching kunnen zijn:

1.  verder willen groeien
2.  effectievere wijze van communiceren en handelen nastreven
3.  tegen belemmeringen aanlopen en dat willen veranderen

  

Functionele coaching staat stil bij hoe jij functioneert in je werk, hoe jij je werkzaamheden verricht en wat maakt dat je dit zo doet. Naast houding en gedrag komen kennis en vaardigheden om het werk te doen aan de orde. Ook worden jouw overtuigingen, motieven, normen, waarden en belemmeringen belicht. Afhankelijk van jouw vraagstelling kan het betekenen dat de coach meekijkt bij een aantal van jouw activiteiten. Door je eigen verandering ben je beter in staat om te gaan met eisen die de organisatie aan jou stelt.

Functionele coaching staat stil bij hoe jij functioneert in je werk, hoe jij je werkzaamheden verricht en wat maakt dat je dit zo doet. Naast houding en gedrag komen kennis en vaardigheden om het werk te doen aan de orde. Ook worden jouw overtuigingen, motieven, normen, waarden en belemmeringen belicht. Afhankelijk van jouw vraagstelling kan het betekenen dat de coach meekijkt bij een aantal van jouw activiteiten. Door je eigen verandering ben je beter in staat om te gaan met eisen die de organisatie aan jou stelt. 

Thema’s bij functionele coaching kunnen zijn:

1.  verder willen groeien in jouw organisatie
2.  stress en spanningen van het werk beter hanteren
3.  burn-out voorkomen of verhelpen

 

Deze vorm van coaching is bedoeld voor de hogere leidinggevenden, managers en eigenaren van een organisatie. Uitgangspunten van de coaching zijn de organisatie, de bedrijfsvoering en jijzelf. Het gaat hier over leiderschap, strategie, richting, actie, samenwerken en zingeving. Een professionele gesprekspartner faciliteert je in het richten van je krachten en energie. De executive coach is vakkundig op het gebied van ondernemen en mensen.

Deze vorm van coaching is bedoeld voor de hogere leidinggevenden, managers en eigenaren van een organisatie. Uitgangspunten van de coaching zijn de organisatie, de bedrijfsvoering en jijzelf. Het gaat hier over leiderschap, strategie, richting, actie, samenwerken en zingeving. Een professionele gesprekspartner faciliteert je in het richten van je krachten en energie. De executive coach is vakkundig op het gebied van ondernemen en mensen. 

Veel besproken thema’s zijn:

1.  je wilt meer uit je bedrijf halen
2.  maatschappelijk zinvol ondernemen
3.  volgen van je intuïtie en zakelijkheid
4.  het bedrijf is groter geworden en vergt een andere manier van aansturen
5.  het contact blijven aangaan met je medewerkers (werk en privé)

 

Lekker wandelen in de natuur en het voeren van een goed gesprek is de kracht van wandelcoaching. Steeds meer mensen willen onthaasten, buiten zijn, duurzaam leven en tot hun ‘ware natuur’ komen.  Met wandelcoaching wordt je letterlijk in beweging gezet je ademt de frisse lucht in en laat de elementen op je inwerken. In de gesprekken werken we aan jouw vraagstelling. De natuur gebruiken we als een bron van wijsheid, kracht  en creativiteit. Door gelijktijdig te lopen en te praten worden hoofd en lijf met elkaar verbonden waardoor ons denken en gevoel op elkaar afgestemd raken. Het resultaat: heldere inzichten, meer energie en ontspanning.

Lekker wandelen in de natuur en het voeren van een goed gesprek is de kracht van wandelcoaching. Steeds meer mensen willen onthaasten, buiten zijn, duurzaam leven en tot hun ‘ware natuur’ komen.  Met wandelcoaching wordt je letterlijk in beweging gezet je ademt de frisse lucht in en laat de elementen op je inwerken. In de gesprekken werken we aan jouw vraagstelling. De natuur gebruiken we als een bron van wijsheid, kracht  en creativiteit. Door gelijktijdig te lopen en te praten worden hoofd en lijf met elkaar verbonden waardoor ons denken en gevoel op elkaar afgestemd raken. Het resultaat: heldere inzichten, meer energie en ontspanning. 

We kunnen wandelen in het Amsterdams Waterleidinggebied, het strand tussen Noordwijk en Zandvoort, of een gebied dat we samen uitkiezen. Onderstaand drie wandelvormen die in onderling overleg op maat gemaakt kunnen worden.

Ontdekkingstocht

Dit is een korte coachingswandeling van 2 uur. Na aanmelding maken we een afspraak voor een datum en tijd om het Amsterdams Waterleidinggebied in te gaan. Daar gaan we op ontdekkingstocht naar jouw vraagstellingen, of voor het opdoen van nieuwe energie en inzichten. 

Kosten: € 200,-

Zoektocht

Dit is een intensieve coachingswandeling van 4 uur. Na aanmelding volgt een korte via email of telefonisch en plannen we een datum en locatie waarop we op zoektocht gaan. Tijdens de lunch evalueren we en bezien wat de zoektocht ons gebracht heeft en welke gebieden nog onbetreden zijn. Je ontvangt nadien een kort verslag met handreikingen voor de resultaten die je wilt behalen. 

Kosten: € 475,-

Pelgrimstocht

Dit is een reeks van coachingswandelingen waarin we met een groep onderweg gaan. Afhankelijk van de grootte van de groep gaan we met meerdere coaches op pad. We begeleiden de deelnemers naar hun ‘ware natuur’. Als de deelnemers collega’s zijn kan ook de natuur van de organisatie of de samenwerking onderzocht worden. Vervolgens wordt onder begeleiding stappen gezet in de richting van het gewenst doel. De pelgrimstocht brengt ons langs diverse plekken waarbij de reis zeker zo belangrijk is. 

Kosten: op aanvraag.

 

Thema’s bij wandelcoaching kunnen zijn:

1.  Ontdekken van je levensdoelen, passies en talenten
2.  Verwerken van verlies (relatie, overlijden, baan)
3.  Verbetering van relaties in privé en werk
4.  Stressmanagement, re-integratie en herstel
5.  Opdoen van inspiratie en creativiteit
6.  Verbetering van eigen kwaliteiten

 

Bij teamcoaching wordt met name ingegaan op de effectiviteit en het functioneren van de groep en de groepsdynamiek. Het gaat om samenwerken en elkaar stimuleren binnen de diversiteit van verschillende personen. De coach gaat in op collectieve patronen in denken en doen. Doel hierbij is het vergroten van het bewustzijn van de groep over deze patronen en het eigen handelen binnen de groep om beweging in de persoonlijke en groepsontwikkeling te krijgen. Hierdoor wordt de effectiviteit, gerichtheid en samenhang van de groep vergroot.

Bij teamcoaching wordt met name ingegaan op de effectiviteit en het functioneren van de groep en de groepsdynamiek. Het gaat om samenwerken en elkaar stimuleren binnen de diversiteit van verschillende personen. De coach gaat in op collectieve patronen in denken en doen. Doel hierbij is het vergroten van het bewustzijn van de groep over deze patronen en het eigen handelen binnen de groep om beweging in de persoonlijke en groepsontwikkeling te krijgen. Hierdoor wordt de effectiviteit, gerichtheid en samenhang van de groep vergroot.

Veel besproken thema’s zijn:

1.  hoe benutten we onze verschillen?
2.  welke richting gaan we volgen?
3.  hoe vergroten we onze effectiviteit?
4.  wat gaan we concreet de komende tijd doen?

 

Workshops zijn een interactieve manier om zelf te ervaren en beleven. De workshop bieden de mogelijkheid om te werken aan onderwerpen als inspirerend leiderschap, strategie voor de komende periode, effectief communiceren, persoonlijke effectiviteit, samenwerken als team, en ga zo maar door.  Even uit de werkomgeving schept een ander klimaat. Soms letterlijk buiten kunnen we met behulp van activiteiten ondersteunen aan de team- en persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. Ervaringsgericht leren maakt dat mensen zelf inzicht krijgen in plaats van iets hen verteld wordt. De combinatie van oefeningen, reflectie, terugkoppelen en theorie stimuleert de eigen ontwikkeling. Dat draagt bij aan een duurzame verandering.    De workshops die wij aanbieden zijn variabel qua inhoud, groepsgrootte en tijdsinvestering. Naast de bestaande workshops die wij al eens verzorgd hebben, ontwikkelen wij ook workshops op maat voor onze klanten. En voor sommige klanten hebben we ook workshops in het buitenland georganiseerd.

Workshops zijn een interactieve manier om zelf te ervaren en beleven. De workshop bieden de mogelijkheid om te werken aan onderwerpen als inspirerend leiderschap, strategie voor de komende periode, effectief communiceren, persoonlijke effectiviteit, samenwerken als team, en ga zo maar door.

Even uit de werkomgeving schept een ander klimaat. Soms letterlijk buiten kunnen we met behulp van activiteiten ondersteunen aan de team- en persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. Ervaringsgericht leren maakt dat mensen zelf inzicht krijgen in plaats van iets hen verteld wordt. De combinatie van oefeningen, reflectie, terugkoppelen en theorie stimuleert de eigen ontwikkeling. Dat draagt bij aan een duurzame verandering.  

De workshops die wij aanbieden zijn variabel qua inhoud, groepsgrootte en tijdsinvestering. Naast de bestaande workshops die wij al eens verzorgd hebben, ontwikkelen wij ook workshops op maat voor onze klanten. En voor sommige klanten hebben we ook workshops in het buitenland georganiseerd.

 

Diverse klantervaringen van zowel bedrijven, bedrijfsarts en mensen die gecoacht zijn

Els Kuin - Bedrijfsarts bij Uwbedrijfsarts (Alphen aan den Rijn, Bilthoven, Utrecht)

Rob gebruikt verschillende methoden naast elkaar waardoor hij in zeer korte tijd tot de kern doordringt bij medewerkers. Door zijn empatisch vermogen, veiligheid en vertrouwen weet hij bovendien medewerkers in beweging te krijgen. De terugkeer naar werk verloopt hierdoor veel effectiever. Complexe situaties verwijs ik graag naar hem, omdat hij hierin veel meer bereikt in korte tijd dan ik bij andere coaches heb gezien.

 

Michael Bouman - Holland Casino (Hoofddorp, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Houten, Zandvoort)

“Rob heeft op een meer dan uitstekende wijze het implementatieproces van een nieuwe samenwerking ondersteund. Hij wist op zeer constructieve en integere wijze de partijen te helpen de samenwerking structureel vorm te geven. Ik kijk met plezier terug naar dit traject.” 

Wat is de Investering voor coaching bij innerChi in Hillegom

De investering voor coaching is afhankelijk van de soort coaching, de duur en de frequentie. Neem hiervoor daarom contact op met Rob Kelder van innerChi om te bespreken wat uw wensen zijn. Telefonisch is hij bereikbaar op 06-52606262 en 0252-532754. Ook is hij per Email bereikbaar.

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Neem direct contact op
Toggle Bar