Dienstverlening aan bedrijven

Rob Kelder van innerChi heeft een ruime ervaring in de begeleiding van organisaties. Hij is business unit manager, adviseur en verandermanager/procesbegeleider bij verschillende bedrijven geweest. Zijn werkzaamheden waren telkens op het snijvlak van gezondheidszorg, werk, arbo, mens en ondernemen. Hij is een opgeleid bestuurskundige en psycholoog. Zijn kracht is het verbinden van mensen met de doelen van henzelf en de onderneming. Hij krijgt hen in beweging wat leidt tot een duurzame verandering waarbij kracht ontstaat. 

Vitale mensen die samenwerken in een inspirerend en gezond bedrijf. Wie wil dat niet? Helaas blijkt dat veel medewerkers uitvallen met een burn out, stress, overspannenheid en andere klachten. Een ziekteverzuim van rond de 2,5% kan als normaal worden opgevat. Een verzuim van meer dan 7% is verontrustend en leidt tot een situatie dat verzuim weer nieuw verzuim veroorzaakt. Wilt u weten wat innerChi voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op of bel 06-52606262.

Verzuim is niet de enige vorm van uitval voor een bedrijf. Onderzoek wijst uit dat medewerkers een groot deel van hun arbeidsduur niet productief zijn. Dit gaat bijvoorbeeld op aan roddelen, activiteiten voor privé doelen en trager werken. De schade voor het bedrijf loopt soms op tot wel 50% van de arbeidsduur. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door onvrede, re-organisaties, fusies, ontslag, stijl van leidinggeven, angst en nog veel meer redenen. De productiviteit kan verhoogd worden als de belemmeringen en obstakels worden aangepakt. Het met elkaar aangaan in combinatie met humor en lol zijn hierbij belangrijke elementen. Wilt u meer weten wat innerChi voor uw organisatie kan betekenen?  Neem contact op of bel 06-52606262.

Dienstverlening gericht op het individu

Begeleiding is mogelijk om de professionaliteit en effectiviteit van een medewerker te vergroten of om te voorkomen dat iemand uitvalt. Wanneer een medewerker door ziekte verzuimt kan begeleid worden naar herstel. Bij re-integratie of wanneer lang verzuim dreigt kan ook gewerkt worden aan bespoediging van (deel)herstel. Door zijn therapeutische achtergrond komt Rob in zijn coaching verder daar waar anderen moeten stoppen. Daarom zijn diverse huisartsen en bedrijfsartsen actieve verwijzers. Een aantal vormen van individuele begeleiding zijn:

 1. Coaching
 2. Preventie begeleiding
 3. Verzuim begeleiding
 4. Re-integratie begeleiding

 

Dienstverlening gericht op de organisatie, de groep of het team

 

 1. Arbo advies
 2. Organisatie advies
 3. Procesbegeleiding en veranderbegeleiding
 4. Teamcoaching
 5. Workshop en training
 6. Supervisie

Dienstverlening gericht op het individu

Begeleiding is mogelijk om de professionaliteit en effectiviteit van een medewerker te vergroten of om te voorkomen dat iemand uitvalt. Wanneer een medewerker door ziekte verzuimt kan begeleid worden naar herstel. Bij re-integratie of wanneer lang verzuim dreigt kan ook gewerkt worden aan bespoediging van (deel)herstel. Door zijn therapeutische achtergrond komt Rob in zijn coaching verder daar waar anderen moeten stoppen. Daarom zijn diverse huisartsen en bedrijfsartsen actieve verwijzers. Een aantal vormen van individuele begeleiding zijn:

 1. Coaching
 2. Preventie begeleiding
 3. Verzuim begeleiding
 4. Re-integratie begeleiding

Dienstverlening gericht op de organisatie, de groep of het team

 1. Arbo advies
 2. Organisatie advies
 3. Procesbegeleiding en veranderbegeleiding
 4. Teamcoaching
 5. Workshop en training
 6. Supervisie

Dienstverlening gericht op het individu

Begeleiding is mogelijk om de professionaliteit en effectiviteit van een medewerker te vergroten of om te voorkomen dat iemand uitvalt. Wanneer een medewerker door ziekte verzuimt kan begeleid worden naar herstel. Bij re-integratie of wanneer lang verzuim dreigt kan ook gewerkt worden aan bespoediging van (deel)herstel. Door zijn therapeutische achtergrond komt Rob in zijn coaching verder daar waar anderen moeten stoppen. Daarom zijn diverse huisartsen en bedrijfsartsen actieve verwijzers. Een aantal vormen van individuele begeleiding zijn:

 1. Coaching
 2. Preventie begeleiding
 3. Verzuim begeleiding
 4. Re-integratie begeleiding

Dienstverlening gericht op de organisatie, de groep of het team

 1. Arbo advies
 2. Organisatie advies
 3. Procesbegeleiding en veranderbegeleiding
 4. Teamcoaching
 5. Workshop en training
 6. Supervisie
Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Bel of Mail
Toggle Bar